zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Trutnovském Poslu

Náklad: 15 000 výtisků
Distribuce: FERDA spol. s r.o.
Perioda: Čtrnáctideník
Tisk: Pratr a.s.
Povoleno: MK ČR E 12872
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách

Trutnov - Vnitřní Město, Střední Předměstí, Horní Předměstí, Dolní Předměstí, Kryblice, Bojiště, Starý Rokytník, Volanov, Vlčice, Prostřední Staré Buky, Poříčí, Voletiny, Petříkovice, Libeč, Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Kalná Voda, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Žacléř.

Autorská práva
© Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů.

 

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2021 Posel - inzertní noviny s.r.o