zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Královédvorském Poslu

Náklad: 15 000 výtisků
Distribuce: FERDA spol. s r.o.
Perioda: Měsíčník
Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko
Povoleno: MK ČR E 17993
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách:
Batňovice, Bílá Třemešná, Brzice, Dolní Nemojov, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Hajnice, Havlovice, Hořičky, Huntířov, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kocléřov, Kohoutov, Komárov, Lhota pod Hořičkami, Libňatov, Libotov, Lipnice, Litoboř, Malé Svatoňovice, Markoušovice, Maršov u Úpice, Nové Kocbeře, Radeč, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Třebihošť, Úpice, Velké Svatoňovice, Verdek, Zboží, Žirecká Podstráň, Žireč.

Autorská práva
© Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zvěřejněných inzerátů.

 

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2024 Posel - inzertní noviny s.r.o