zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Náchodském Poslu

Náklad: 12 000 výtisků
Distribuce: FERDA spol. s r.o.
Perioda: Měsíčník
Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o.
Povoleno: MK ČR E 14704
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách:
Náchod, Staré Město nad Metují, Běloves, Červený Kostelec, Stolín,
Lhota za Červeným Kostelcem, Horní Kostelec, Česká Skalice, Malá Skalice.

Autorská práva
© Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zvěřejněných inzerátů.

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2024 Posel - inzertní noviny s.r.o