zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Jaroměřském Poslu

Náklad: 10 000 výtisků
Distribuce: FERDA spol. s r.o.
Perioda: Měsíčník
Tisk: Tiskárna AS Jaroměř
Povoleno: MK ČR E 20021
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách:
Cihelny, Čáslavky, Černožice, Dolany, Dolní Vlčkovice, Habřina, Heřmanice, Holohlavy, Horní Vlčkovice, Hořenice, Hustířany, Chvalkovice, Jakubské Předměstí, Jaroměř, Jasenná, Jezbiny, Josefov, Kuks, Lejšovka, Neznášov, Nový Ples, Pražské Předměstí, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Semonice, Smiřice, Smržov, Starý Ples, Svinišťany, Šestajovice, Velichovky, Velká Jesenice, Velký Třebešov, Vestec, Vlkov, Zaloňov, Zvole.

Autorská práva©
Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zvěřejněných inzerátů.

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2023 Posel - inzertní noviny s.r.o