zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Trutnovském Poslu

Náklad: 15 000 výtisků
Distribuce: Česká pošta
Perioda: Čtrnáctideník
Tisk: Pratr a.s.
Povoleno: MK ČR E 12872
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách

Trutnov - Horní, Střední, Dolní Předměstí, Vnitřní Město, Kryblice, Poříčí, Horní Staré Město, Dolní Staré město, Bojiště, Volanov, Oblanov, Voletiny, Lhota, Libeč, Starý Rokytník, Nový Rokytník, Střítěž, Petříkovice, Zlatá Olešnice, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky, Dolní Staré Buky, Vlčice, Kalná Voda, Mladé Buky, Hertvíkovice, Babí, Žacléř.

Autorská práva
© Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů.

 

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2019 Posel - inzertní noviny s.r.o