zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Jičínském Poslu

Náklad: 15 000 výtisků
Distribuce: Česká pošta
Perioda: Měsíčník
Tisk: Tisk AS, s.r.o.
Povoleno: MK ČR E 16284
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách:

Jičín (Podradí, Hlásná Lhota, Dolní Lochov, Butoves, Češov, Liběšice, Dílce, Čejkovice, Bukvice, Kněžnice, Zámostí, Šlikova Ves, Milíčeves, Rověň, Samšina, Pařezská Lhota, Horní Lochov, Ostružno, Prachov, Holín, Ohaveč, Podůlší, Vokšice, Drštěkryje, Slatiny, Brada, Ohařice, Březina, Rybníček, Staré Místo, Hubálov, Holínské Předměstí, Nové Město, Popovice, Pražské Předměstí, Robousy, Sedličky, Soudná, Chyjice, Valdické Předměstí, Náchodsko, Kacákova Lhota, Tuř, Bartoušov, Žitětín, Keteň, Dolany, Nadslav, Staré Město, Jinolice, Štidla, Kbelnice, Blata, Březka, Nemyčeves, Vitiněves, Vesec u Sobotky) Konecchlumí, Úlibice, Valdice, Veliš u Jičína (Vesec, Veliš) Jičíněves, Nová Paka (Heřmanice, Vrchovina, Podlevín, Studénka, Štikov, Kumburský Újezd, Vlkov, Vidochov) Stará Paka

Autorská práva
© Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zvěřejněných inzerátů.

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2017 Posel - inzertní noviny s.r.o