zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

Placená inzerce v rámečku

Kalkulace ceny je prováděna na základě počtu malých a velkých řádků.

30 Kč včetně DPH za malý (netučný) řádek
40 Kč včetně DPH za velký (tučný) řádek


Inzerci zadávejte osobně v redakci nebo na emailu:
jaromersky@posel.cz


50% sleva za inzerci ve více regionech (Poslech).

Při objednání stejné inzerce do ostatních regionů (Poslů), zaplatíte
plnou cenu pouzev jednom Poslu, v ostatních Poslech pak pouze
50% z této ceny.

Příklad placené inzerce v rámečku:

2x VELKÝ (tučný) ŘÁDEK
2x MALÝ (netučný) ŘÁDEK

Kalkulace:

1x velký řádek = 40 Kč vč. DPH
1x velký řádek = 40 Kč vč. DPH
1x malý řádek = 30 Kč vč. DPH
1x malý řádek = 30 Kč vč. DPH
celkem = 140 Kč vč. DPH
Posel reklama
banner grafiké zpracování zdarma
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2018 Posel - inzertní noviny s.r.o