zpět na Posel

... a lidé o Vás vědí!

O Jaroměřském Poslu

Náklad: 10 000 výtisků
Distribuce: Česká pošta
Perioda: Měsíčník
Tisk: Tiskárna AS Jaroměř
Povoleno: MK ČR E 20021
Vydavatel: Posel - inzertní noviny s.r.o.

Vychází v následujících lokalitách:
Jaroměř 1 (Cihelny, Dolní Dolce, Dolní Ples t. Vodní Ples, Horní Dolce, Hořenice, Jakubské Předměstí, Jasenná, Jezbiny, Městec, Neznášov, Nový Ples, Pražské Předměstí, Roztoky, Rožnov, Rtyně, Semonice, Starý Ples, Šestajovice, Veselice, Vestec, Vlkov, Volovka, Zaloňov), Jaroměř 3 (Jakubské Předměstí, Josefov, Pražské Předměstí), Dolany u Jaroměře (Čáslavky, Dolany), Velký Třebešov, Choustníkovo Hradiště, Kuks, Doubravice u Dvora Králové n. L. (Doubravice, Velehrádek), Velký Vřešťov, Dubenec u Dvora králové n.L., Chvalkovice v Čechách (Chvalkovice, Kopaniny, Krabčice, Malá Bukovina, Miskolezy, Sebuč, Střeziměřice, Svinišťany, Velká Bukovina, Výhled, Žďár, Hoříčky (Běluň, Brzice, Hořičky, Hostinka, Chlístov, Komárov, Křižanov, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mečov, Mezilečí, Nový Dvůr, Posadov, Proruby, Slatina nad Úpou, Světlá, Újezdec, Vestec, Větrník, Žďár), Velichovky (Hustířany, Velichovky), Heřmanice nad Labem (Běluň, Brod, Heřmanice), Velká Jesenice, Černožice, Žireč

Autorská práva©
Grafické zpracování inzerátu je chráněno autorskými právy.

Vydavatel neodpovídá za obsah zvěřejněných inzerátů.

Posel reklama
banner 20% sleva
vybrané reklamy našich inzerentů
Posel

  © 2019 Posel - inzertní noviny s.r.o